Prečo treba chrániť dračie stromy

tiulný obrázok konferencie o dračích stromoch

Iba niekoľko druhov, spomedzi takmer 100 známych druhov dracien, dokáže dosiahnuť arborescentnú formu – to znamená tvar, veľkosť a charakter stromu. Jedným z nich je aj Kaweesakov dračí strom. V čom spočíva ich výnimočnosť a prečo je dôležité chrániť dračie stromy? Tu je 7 dôvodov:

Význam a výnimočnosť dračích stromov

 1. Dračie stromy sú terciárne reliktné druhy, ekosystémy s týmito druhmi patria k jednému z najstarších ekosystémov na svete.
 2. Väčšina druhov má endemický výskyt, často sa vyskytuje len na konkrétnych ostrovoch.
 3. Rozloženie väčšiny druhov je rozptýlené do malej populácie s nevyváženou vekovou štruktúrou, kde často chýbajú mladé stromy.
 4. Väčšina druhov je uvedená v Červenom zozname ohrozených druhov IUCN.
 5. Prirodzená regenerácia väčšiny druhov je ohrozená nadmerným spásaním.
 6. Väčšina druhov je od pradávna dôležitým zdrojom nedrevných výrobkov (živica, krmivo pre hovädzí dobytok alebo včelárstvo), a patrí do kultúrneho dedičstva.
 7. Väčšina druhov sa vyskytuje v rozvojových krajinách s nestabilnou politickou situáciou, populácie sú pod tlakom miestnych obyvateľov a slabé vlády nemajú dostatočné zdroje a možnosti na ochranu týchto druhov.
Dracena cinnabari patrí medzi dračie stromy vyžadujúce ochranu
Dracena cinnabari

Konferencia zameraná na ochranu dračích stromov

Práve z vyššie uvedených dôvodov sa v septembri 2019 konala v Brne konferencia pod názvom Dračie stromy – terciárne relikvie v súčasnosti. Jej hlavným cieľom bolo predstaviť najnovšie výsledky výskumu zameraného na druhy dračích stromov a určiť hlavné oblasti pre budúce skúmanie s cieľom ich chrániť.

logo konferencie na ochranu dračích stromov

Arborescentné dračie stromy

Pre úplnosť uvádzame klasifikáciu dracien podľa oblasti výskytu, ktoré dokážu dorásť do formy stromu:

Južná Arábia, Macaronézia, Severná Afrika

Afrika

 • Dracaena ellenbeckiana,
 • Dracaena steudneri,

Centrálna a južná Amerika

 • Dracaena americana,

Ázia

 • Dracaena jayniana,
 • Dracaena cochinchinensis,
 • Dracaena yuccifolia,
 • Dracaena cambodiana,
 • a novoobjavená Dracaena kaweesakii – Kaweesakov dračí strom

Všetky ďalšie podrobnosti o konferencii vrátane profilov prednášajúcich nájdete na stránkach Mendelovej univerzity v Brne.